Reforma integral habitatge unifamiliar entre mitgeres al Poal

Reforma integral d’un habitatge.

Treballs encarregat: Projecte, gestió amb els organismes oficials, construcció integral de l’edifici.

Projecte:

 

Estat actual

 

Estat reformat:

 Fase enderrocs:

 

fase estructura:

Fase de tancaments:

 

You may also like